Ce inseamna TIC?

Tehnologia informației și a comunicațiilorrevise.jpg


Tehnologia informației sau Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat (cel mai adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice).

tic1.png

Termenii englezești corespunzători sunt Information Technology și Information and Communication Technology, abreviați IT și respectiv ICT. Prescurtarea IT, care deseori se folosește și în română, se pronunță "‿ai ti".
A nu se confunda TIC cu Informatica (Computer Science) și nici cu sistemele informatice.

Cateva exemple de dispozitive de intrare - procesare - iesire sunt prezentate in schema de mai jos:
tic2.png

sursa text Wikipedia; imagini bbc.co.uk/education

Sisteme de calcul

Concret, un sistem de calcul este format din componente fizice (hardware), componente logice (software) si resurse informaţionale. Avem următoarele corespondenţe:
 • hardware = resurse fizice, adică procesoare, memorii, dispozitive de intrare/iesire,
 • software = resurse logice. Acestea se împart în software pentru sistem (system software) si software pentru aplicaţii (applications software).
tic7.pngos.png

Computerul

Computerul este un sistem complex format din dispozitive ce permit:
 • introducerea datelor;
 • prelucrarea datelor sub pe baza unui program;
 • extragerea rezultatelor;
 • stocarea informaţiilor.

Computerele pot fi împărţite în mai multe clase:
 • computere mainframe;
 • minicomputere;
 • supercomputere;
 • microcomputere.

Date și informații

 • Datele privesc evenimente primare, colectate din diverse locuri, nedefinite sau neorganizate într-o formă care să stea la baza luării deciziilor;
 • Informaţiile sunt mesaje obţinute prin prelucrarea datelor. Acestea trebuie să îndeplinească câteva condiţii: să fie concise, actuale, complete şi clare.
Informatiile pot fi prezentate sub diverse forme:
schema informatiei.png

Comunicare / Comunicatii

Comunicarea

Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații sub forma de mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise ș.a. între două persoane, numite interlocutori, sau mai formal, emițător și receptor. A nu se confunda însă cu aparatele de comunicație numite emițător și receptor, care folosesc la comunicațiile la distanță = telecomunicații.

Comunicație

O comunicație este o transmitere de date și informații, deci de natură tehnică, implicând o conexiune între două sau mai multe puncte distincte. În mass-media de exemplu există numeroase tipuri de comunicații: prin ziare, postere, TV, radio sau și prin Internet.

Comunicații între calculatoare

Calculatoarele "vorbesc" unele cu altele printr-un cod binar. Pentru aceasta, informația de transmis se codifică mai întâi într-o serie întreagă de cifre binare (0 și 1). Transmiterea informației se face cu ajutorul unui mediu fizic, care poate fi un cablu (din cupru, fibră optică ș.a.), sau/și un mediu "fără fir" (engleză: wireless): prin microunde, unde radio, raze infraroșii ș.a.
Pentru compatibilitate între diversele elemente transmițătoare și receptoare, deci pentru succesul unei comunicații, toate aceste trasmiteri folosesc anumite protocoale (seturi de reguli) de transmisie, de obicei standardizate. Pe baza lor un Macintosh din Japonia poate "vorbi", de exemplu, cu un PC din România.
Cele mai multe standarde de comunicații sunt stabilite de organizația internațională IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), în colaborare cu organizații industriale (firme din ramura industrială cu interes în protocoalele respective). De exemplu, fără acestea Internetul nu ar putea exista.

Comunicare electronică

Exista 2 tipuri de comunicare electronica: sincrona sau asincrona.
Comunicarea sincronă permite comunicarea în timp real între oameni (conexiune simultană). Cele mai cunoscute instrumente din această categorie sunt de IRC (Internet Relay Chat), videoconferinta şi audioconferinta. De exemplu comunicare instant gen YMess, MSN, Skype, WhatsApp, FaceTime etc.

Comunicarea asincronă descrie o situaţie de comunicare în timpul careia persoanele nu sunt conectate simultan (în timp real). Instrumentele asincrone permit trimiterea şi citirea de informaţii în timp diferit. Printre instrumentele de comunicare asincrona, se pot aminti e-mailul, grupurile de ştiri, listele de discuţii, forumul, blogul, wiki etc.

TIC vs Informatica

Termenul Informatică desemnează știința care se ocupă cu studiul prelucrării informației cu ajutorul sistemelor automate de calcul. Termenul englezesc corespunzător este Computer Science (stiința calculatoarelor).
Istoric, informatica s-a dezvoltat ca știință din matematică, în timp ce dezvoltarea primelor calulatoare își are originea în electrotehnică și telecomunicații.

Informatica cuprinde mai multe subdomenii:
 • arhitectura calculatoarelor;
 • sisteme de operare;
 • algoritmi şi structuri de date;
 • limbaje de programare;
 • ingineria programării;
 • calcule numerice şi simbolice;
 • sisteme de gestiune a bazelor de date;
 • inteligenţă artificială;
 • animaţie şi robotică.

Activitati practiceactivity.jpg


Realizati o diagrama VENN cu dispozitivele de intrare, iesire si de intrare-iesire.

Diagrama VENN Echipa 1
Diagrama VENN Echipa 2
Diagrama VENN Echipa 3
Diagrama VENN Echipa 4

O varianta de diagrama VENN
VENN Input_Output_Devices.pngInstantanee din timpul activitatii (18 sept. 2014 - clasa 9E)
9e1.JPG
9e2.JPG
9e3.JPG
9e4.JPG
9e5.JPG
9e6.JPG
9e7.JPG
9e8.JPG