revise.jpgMemoria interna


Unitatea de Memorie (UM) sau memoria internă (principală) este componenta sistemului de calcul destinată păstrării datelor si instrucţiunile programelor în locaţii bine definite prin adrese.
Memoria interna este formată dintr-un sistem de circuite integrate alcătuite, în principal, dintr-un număr mare de celule de memorie, fiecare celulă fiind un circuit care poate stoca un bit de informaţie (Bit de la BInary digiT = cifra binara = cea mai mică unitate de informaţie, reprezentabilă într-un calculator si poate lua doar valorile 0 si 1).

O succesiune de 8 biţi se numeste byte sau octet, fiind cea mai mică unitate de date ce poate fi reprezentată si adresată în memoria unui sistem de
calcul.

În configuraţia unui sistem de calcul, în funcţie de modul în care se realizează accesul la memorie, pot fi întâlnite simultan două mari tipuri de memorii: memorii ROM si memorii RAM. Un al treilea tip de memorie interna este memoria cache care este un mecanism de stocare de mare viteză. Poate fi sau o secţiune rezervată din memoria principală, sau un dispozitiv independent. Memoria cache este încorporată în arhitectura microprocesorului.

ROM and RAM

ROM

Memoria ROM (Read Only Memory – memorie care poate fi doar citită) – este un tip de memorie permanenta (informaţia conţinută de acest tip de
memorie nu se pierde la oprirea calculatorului si nu poate fi schimbata de procesor sau utilizator). De exemplu in ROM se pastreaza instructiuni utlizate de procesor la pornirea computerului.
Este o memorie de tip special, care prin construcţie nu permite programatorilor decât citirea unor informaţii înscrise aici de constructorul calculatorului prin tehnici speciale. (PROM (Programable ROM), EPROM (Erasable Programable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programable ROM).

RAM

Memoria RAM (Random Access Memory) reprezintă un spaţiu temporar de lucru unde se păstrează datele si programele pe toată durata execuţiei lor. Programele si datele se vor pierde din memoria RAM, după ce calculatorul va fi închis, deoarece aceasta este volatilă, păstrând informaţia doar atâta timp cât calculatorul este sub tensiune. În funcţie de circuitele din care sunt implementate memoriile RAM acestea se clasifică în: memorii statice (SRAM) si memorii dinamice (DRAM).


ram.jpg

Capacitatea de stocare si dimensiunea fisierelor

Capacitatea de stocare si dimensiunile fisierelor sunt masurate in Bytes sau multiplii lor:
 • 1 byte - B = 8 biti;

 • 1 kilobyte kB = 1024 bytes (2^10 B);
 • 1 megabyte MB = 1024 kbytes (2^10 kB);
 • 1 gigabyte GB = 1024 Mbytes (2^10 MB);
 • 1 terrabyte TB = 1024 Gbytes (2^10 GB);
 • 1 petabyte PB = 1024 Tbytes (2^10 TB);
 • 1 exabyte EB = 1024 Pbytes (2^10 PB).
bit.png

Reprezentarea în memorie a datelor / informaţiilor si adresarea lor la nivelul procesorului se realizează la nivel de:
 • byte (octet);
 • cuvânt de memorie = doi bytes (16 biţi);
 • cuvânt dublu = patru bytes (32 de biţi);
 • cuvânt cvadruplu = opt bytes (64 biţi);

Exemple de dimensiuni de fisiere

Tabelul de mai jos prezinta dimensiunile tipice ale unor fisiere uzuale utilizate intr-un computer:
File
File size
Photo
3MB
Song
5MB
Film
700MB


Diferenta intre stocarea informatiilor in memoria RAM si stocarea lor pe un suport extern - de exemplu HDD

RAM vs HDD.png
Sursa: http://www.ictlounge.com/work/storage_devices_and_media/section3a_backing_up_data_and_types_of_access.pdf